Thomas
Rietkerk

Freelancer in
participatieprojecten

Thomas Rietkerk

Thomas Rietkerk werkt als projectleider in het sociaal domein, met een specialisatie op het gebied van de transitie AWBZ naar WMO en (cliënt)participatie. Zijn diensten bestaan uit het geven van trainingen & workshops, projectleiding en advies over werken vanuit talenten en krachten van mensen.


meer informatie         >

Contact

Om informatie in te winnen over mijn diensten en beschikbaarheid kunt u met mij contact opnemen via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

  • + 31 (0)6 536 268 83
  • post@thomasrietkerk.nl

meer informatie         >

"Begeleiders zullen anders te werk moeten gaan: hun rol verandert van hulpverlener naar coach."

"Participatie is het sleutelwoord, en de vaak naar binnen gerichte blik van  de GGz zal naar buiten gericht moeten worden."